Sedmi odjel

Usluge infrastrukture

Privatni oblak

Privatni oblak je vrsta oblaka koja pruža slične prednosti kao i javni oblika, no kroz vlasničku arhitekturu. Za razliku od javnoh oblaka koji pruža usluge većem broju organizacija, privatni oblak je posvećen samo jednoj organizaciji.

Kao i kod ostalih modela oblaka, privatni oblak će omogućiti pristup resursima unutar virutalnog okruženja baziranog na fizičkim reursima. Međutim, u modelu privatnog oblaka resursi su dostupni samo jednoj organizaciji čime organizacija ima veću kontrolu i privatnost.

Prednosti privatnog oblaka:

  • VISOKA DOSTUPOST - virtualizacijski softver se brine o dostupnosti reursa u slučaju sistemkskog zatajenja
  • SIGURNOST - veća razina konrole implementacijom raznih sigurnosnih protokola (enkripcija, tuneliranje, privatne IP adrese)
  • SKALABILNOST - viša razina skalabilnost korištenjem resursa javnog oblaka
Privatni oblak
Hibridni oblak

Hibridni oblak

Hibridni oblak je rješenje koje koristi kombinaciju privatnog i javnog oblaka.
Pogodno je za tvrtke koje žele kritični dio infrastrukture zadržati unutar privatnog oblaka, dok drugi, manje kritičan dio kao što je testno okruženje može biti unutar javnog oblaka. Hibridni oblak nudi visoku razinu fleksiblnosti.

Dobar primjer korištenja hibridnog oblaka su dinamična okruženja gdje je opterećnost sustava vrlo promjenjivo (sustavi za procesiranje koji doživljavaju povećano opterećenje u određenom dou dana ili sezone). Sustav može biti instaliran unutar privatnog oblaka te može koristiti dodatne resurse u vremenu povećane potrebe.

Hibridni oblak ima svoju primjenu u BigData procesiranju. Korisnik može podatke o prodaji, narudžama i sl pohranjivati unutar privatnog oblaka dok se javni oblak koristi za analitiku i može se skalirati u sluačju potrebe za dodatnim resursima.

Fleksibilnost i skalabilnost javnog oblaka smanjuje velike infrastrukturne investicije u slučaju kratkoročne potrebe za povećanim resursima.

Usluga pohrane podataka (SaaS - Storage as a Service)

Usluga pohrane podataka je usluga putem kojeg tvrtke mogu iznajmiti infrastrukturu za pohranu podataka. Male i srednje tvrke te fizičke osobe koriste ovu uslugu za pohranu sigurnosnih kopija čime štede na troškovima osoblja i hardveru.

Usluga pohrane podataka je dobra alternativa malim i srednjim tvrtkama kojima nedostaje budget ili kvalificirano tehničko osoblje za implemntaciju vlastitke infrastrukture za pohranu. SaaS je dobar način da tvrtke smanje rizik gubitka podataka ze osiguraju dugoročno zadržavanje podataka i povećani poslovni kontinuitet te dostupnost.

Ključna prednost u SaaS-a je u smanjenju troškova - u osoblju, hardveru. Umjesto da se održava velika biblioteka traka, mrežni administrator određuje koji podaci s mreže moraju biti pohranjeni i koliko često ih treba pohranjivati.

Usluga pohrane podataka (SaaS - Storage as a Service)
Usluga pohrane sigurnosnih kopija (BaaS - Backup as a Service)

Usluga pohrane sigurnosnih kopija (BaaS - Backup as a Service)

Usluga pohrane sigurnosnih kopija je usluga pohrane podataka koja uključuje kupnju usluga za pohranu sigurnosnih kopija te uslugu za oporavak od incidenta. Umjesto da se pohrana vrši na centraliziranu infrastrukturu smještenu unutar organizacije, kod BaaS-a se pohrana vrši na privatni, javni ili hibridni oblak o kojem se brine pružatelj usluge. Usluga pohrane sigurnosnih kopija je jednostavna za korištenje. Umjesto da se vodi briga o trakama i tvrdim diskovima na vanjskoj lokaciji, administratori sigurnosnih kopija mogu brigu za održavanje prenijeti na davatelja usluga.

BaaS se može koristiti i kada organizacija preraste svoju staru infrastukturu za pohranu sigurnosti kopija te mora investirati veliku količičinu novca kako bi napravila nadogradnju ili joj jednostavno nedostaje resursa. Angažiranjem pružatelja usluga za pohranu sigurnosnih kopija tvrtke mogu zadržati pristup podacima te su u mogućnosti izvršiti povratak podataka u slučaju iznenadnog incidenta.

Više informacija o našim BaaS i DRaaS uslugama pronađite na našoj specializiranoj web stranici: hr.heptabackup.com.