Sedmi odjel

ICT projekt

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013.
Javni poziv: “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”
Korisnik: Sedmi odjel d.o.o., Črešnjevec 68a, 10 000 Zagreb
Broj ugovora: RC 2.1.11-0262

Naziv ugovora: “Analiza, optimizacija i automatizacija poslovnih procesa kroz uvođenje holističkog IKT rješenja za integraciju poslovanja Tvrtke”

Kratak opis projekta: Uspješnom provedbom predmetnog projekta kroz aktivnosti analize poslovnih procesa, uvođenja ERP sustava, nabavu prateće infrastrukture, nabavu i implementaciju web trgovine i ostale prateće aktivnosti – optimiziralo se i automatiziralo 8 poslovnih procesa. Projektom je pospješena učinkovitost Tvrtke te je stvorena snažna podloga za nastavak jačanja konkurentske pozicije na domaćem i inozemnom tržištu. Pozitivni rezultati potpune implementacije Projekta u svakodnevnom poslovanju omogućuju učinkovitiji, produktivniji i kvalitetniji način rada i suradnje zaposlenicima i menadžmentu Tvrtke Sedmi odjel te svim partnerima, dobavljačima i krajnjim korisnicima Tvrtke.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 917.500,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 642.250,00 HRK
Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova: 70%
Razdoblje provedbe projekta: 27. veljače 2015. – 27. srpnja 2016.
Kontakt osobe za dodatne informacije:lana@epilog.com.hr

Status projekta: Sve projektne aktivnosti su završene.

Napomena: sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Sedmi odjel d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija

Europska Unija

konkurentna Hrvatska