menu Menu
Sedmi odjel sign

Komercijalizacija inovacije

Get in Touch
Amazon Advanced Consulting Partner
Komercijalizacija inovacije
Komercijalizacija inovacije
Komercijalizacija inovacije

Naziv fonda:

Europski fond za regionalni razvoj

Naziv operativnog programa:

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Naziv javnog poziva:

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Naziv korisnika:

Sedmi odjel d.o.o.

Broj ugovora:

KK.03.2.2.02.0035

Naziv projekta:

Komercijalizacija inovacije HEPTABIT backup

Glavni cilj projekta:

Povećati izvoznu konkurentnost tvrtke prilagodbom novog proizvoda – HEPTABIT backup potrebama tržišta te transformacijom procesa za njegovu uspješnu komercijalizaciju.

Kratak opis projekta:

Tvrtka je na tržište uvela novi proizvod jedinstvenih performansi – HEPTABIT backup. HEPTABIT backup je inovativni proizvod za sigurnu pohranu podataka u backup to cloud segmentu koji uključuje sve prednosti clouda i lokalnog backupa, ali uvodi tehničku inovaciju te inovaciju poslovnog modela. Uspješnom provedbom predmetnog projekta nabavljene su usluge nužne za stvaranje platforme i okruženja za uspješnu komercijalizaciju HEPTABIT backupa, kao i provedbu aktivnosti inoviranja poslovnih procesa te njihove prilagodbe zahtjevima tržišta. Posljedično, projekt će rezultirati rastom prihoda od prodaje te povećanjem prihoda od izvoza i broja zaposlenih, što će doprinijeti rastu konkurentnosti tvrtke na međunarodnom tržištu.

Očekivani rezultati projekta:

Predmetnim projektom proizvod HEPTABIT backup uspješno je prilagođen zahtjevima tržišta, inovirani su poslovni procesi te su tako omogućeni ključni preduvjeti za uspješnu komercijalizaciju proizvoda, ali i transformaciju tvrtke ka agilnom i izrazito fleksibilnom poduzeću. U sam proizvod integrirane su nove napredne funkcionalnosti, provedene su pomoćne usluge za inovacije, a 5 poslovnih procesa je inovirano i prilagođeno zahtjevima tržišta. Osigurana je vidljivost projekta kao i učinkovito upravljanje istim tijekom čitavog razdoblja provedbe.

Ukupna vrijednost projekta:

7.180.260,81 HRK

EU sufinanciranje projekta:

2.600.918,62 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

01.02.2018. - 01.09.2020.

Kontakti za dodatne informacije:

Sedmi odjel d.o.o.
Boris Brzac, direktor
W: www.sedmiodjel.com
M: info@sedmiodjel.com
T: +385 1 8888 660
F: +385 1 8888 661
www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izradu ove internetske podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Sedmi odjel d.o.o.

Partners

Our main focus is to expand our partnership with AWS. Our cloud solution - "7o cloud" is built by implementing Veeam and VMware technologies, thus making these partnerships very important to us.

AWS Advanced Consulting Partner VMware Managed Services Provider Veeam Silver Cloud & Service Provider
About us

24x7 Premium Support

Our customer support is here to assist you with any issue that you might have.

24x7 - 365 days a year premium customer support by phone or e-mail, for customers that need constant monitoring.

Talk to Expert

Are you interested in our Komercijalizacija inovacije services? Schedule a talk with one of our experts!

Schedule a talk

Or contact us via e-mail: info@sedmiodjel.com

Talk to Expert

Schedule a talk with one of our cloud experts!
Privacy Agreement *
loading

Thank you!

Your message has been sent. We will contact you as soon as possible!

Ooooops!

Something is wrong. Your message is not sent. Please contact us directly on our info e-mail: info@sedmiodjel.com.

Using "Cookies"

We use cookies to make our websites reliable and secure and provide you with an enhanced user experience.
By continuing to use this site, you confirm that you agree to the use of "cookies". More information can be found by visiting Cookie policy.

I understand