Sedmi odjel

Komercijalizacija inovacije

Hrvatska zastava
Europski strukturi i investicijski fondovi
Europska unija

Europska Unija
Zajedno do fondova EU

Naziv fonda:Europski fond za regionalni razvoj
Naziv operativnog programa:Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Naziv javnog poziva:Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu
Naziv korisnika:Sedmi odjel d.o.o.
Broj ugovora:KK.03.2.2.02.0035
Naziv projekta:Komercijalizacija inovacije HEPTABIT backup
Glavni cilj projekta:Povećati izvoznu konkurentnost tvrtke prilagodbom novog proizvoda – HEPTABIT backup – potrebama tržišta te transformacijom procesa za njegovu uspješnu komercijalizaciju.
Kratak opis projekta:Tvrtka na tržište uvodi novi proizvod jedinstvenih performansi – HEPTABIT backup, inovativni proizvod za sigurnu pohranu podataka u backup to cloud segmentu koji uključuje sve prednosti clouda i lokalnog backupa, ali uvodi tehničku inovaciju te inovaciju poslovnog modela. Projekt uključuje nabavu usluga nužnih za stvaranje platforme i okruženja za uspješnu komercijalizaciju HEPTABIT backupa, kao i provedbu aktivnosti inoviranja poslovnih procesa te njihove prilagodbe zahtjevima tržišta. Posljedično, projekt će rezultirati rastom prihoda od prodaje te povećanjem prihoda od izvoza i broja zaposlenih, što će doprinijeti rastu konkurentnosti tvrtke na međunarodnom tržištu.
Očekivani rezultati projekta:Predmetnim projektom proizvod HEPTABIT backup prilagoditi će se zahtjevima tržišta, dok će se istovremeno inovirati poslovni procesi čime će se omogućiti ključni preduvjeti za uspješnu komercijalizaciju proizvoda, ali i transformaciju tvrtke ka agilnom i izrazito fleksibilnom poduzeću. U sam proizvod biti će integrirane nove napredne funkcionalnosti, provesti će se pomoćne usluge za inovacije, a 5 poslovnih procesa će se inovirati i prilagoditi zahtjevima tržišta. Osigurati će se vidljivost projekta kao i učinkovito upravljanje istim tijekom čitavog razdoblja provedbe.
Ukupna vrijednost projekta:7.180.260,81 HRK
EU sufinanciranje projekta:2.600.918,62 HRK
Razdoblje provedbe projekta:01.02.2018. – 01.09.2020.
Kontakti za dodatne informacije:Sedmi odjel d.o.o.
Boris Brzac, direktor
W: www.sedmiodjel.com
M: info@sedmiodjel.com
T: +385 1 8888 660
F: +385 1 8888 661
www.strukturnifondovi.hr