Sedmi odjel

Projekt edukacije

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
Javni poziv: “Obrazovanje za poduzetništvo i obrt”
Korisnik: Sedmi odjel d.o.o., Črešnjevec 68a, 10 000 Zagreb
Broj ugovora: HR.1.1.11-0125

Naziv ugovora: “Provedba specijalističkih IT i poslovnih edukacija s ciljem jačanja individualne konkurentnosti zaposlenika i podizanja cjelokupne vrijednosti Tvrtke”

Kratak opis projekta: Uspješna provedba Projekta omogućila je podizanje kvalitete stručnog obrazovanja zaposlenika Tvrtke usvajanjem znanja i vještina iz područja specijalističkih IT i poslovnih edukacija čime je ojačana individualna konkurentnost svakog zaposlenika koji je pohađao edukacije te je podignuta cjelokupna vrijednost tvrtke Sedmi odjel d.o.o. koja nakon provedbe Projekta korisnicima može pružiti unaprijeđene postojeće ali i određene nove usluge.

Ukupni prihvatljivi izdaci: 296.217,87 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 279.985,14 HRK
Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova: 94,52%
Razdoblje provedbe projekta: 20. srpnja 2015. – 20. srpnja 2016.
Kontakt osobe za dodatne informacije:lana@epilog.com.hr

Napomena: sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Sedmi odjel d.o.o.

Europska unija

Europska Unija

Razvoj ljudskih potencijala
Strukturni investicijski fondovi